• Elektrisch rijden
    Elektrisch rijden
    5 redenen om nu in een elektrische auto te stappen

5 redenen om nu in een elektrische auto te stappen

Zowel voor bedrijven als voor particulieren vallen de voordelen van EV’s niet meer te ontkennen. Garage Felix zet de dalende kosten en stijgende baten van elektrische voertuigen op een rijtje om zijn klanten objectief en deskundig te informeren. 

Wie de echte kost van een auto wil kennen, moet naar de TCO kijken. Die afkorting staat voor Total Cost of Ownership en is de totaalsom van de aankoopprijs, de onderhouds- en gebruikskosten, de fiscale lasten en de afschrijving. De berekeningswijze komt oorspronkelijk uit de fleetwereld, maar wordt door de elektrificatie van het wagenpark steeds belangrijker voor particulieren. En wat blijkt daaruit? Dat het kantelpunt waarbij rijden op stroom financieel interessanter wordt dan rijden op brandstof eindelijk bereikt is, zeker voor kleine en middelgrote wagens.

 

Dit zijn de 5 belangrijkste redenen:

 

Lagere verbruikskosten

1. LAGERE VERBRUIKSKOSTEN

Mede door de stijgende brandstofprijzen is opladen vandaag al voordeliger dan tanken, zeker als je tijdens de daluren kan inpluggen. Parallel daarmee gaan de aankoopprijzen van elektrische auto’s omlaag, omdat er steeds meer EV’s geproduceerd worden en de batterijtechnologie toegankelijker wordt. Bovendien verbruiken moderne EV’s minder stroom, waardoor de verbruikskost van een elektrisch voertuig gemiddeld op de helft uitkomt van een plug-in hybride en zelfs op een derde van wagens met een verbrandingsmotor. 

Lagere onderhoudskosten

2. LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

Anders dan verbrandingsmotoren hebben elektromotoren nauwelijks slijtgevoelige onderdelen. Frequent onderhoud aan de aandrijflijn is dus niet meer aan de orde. Ook de remmen van een EV worden minder belast omdat de elektromotor tijdens het uitbollen zelf voor een sterke vertraging kan zorgen en ondertussen ook nog eens remenergie recupereert. Bij sportief gebruik kan de bandenslijtage van een elektrische auto wel oplopen, maar dat bepaalt de gebruiker natuurlijk grotendeels zelf met zijn rijstijl.

Lagere fiscale lasten 

3. LAGERE FISCALE LASTEN

Auto’s met nuluitstoot zijn in Vlaanderen vrijgesteld van Belasting op Inverkeerstelling (BIV) en rijtaks. Voor professionele gebruikers valt de rekening nog gunstiger uit, omdat EV’s voor 100% aftrekbaar zijn en dat ook na de geplande hervorming van de autobelasting in 2023 zullen blijven. De belasting die de overheid op het privégebruik van een elektrische bedrijfswagen heft, het zogenaamde Voordeel van Alle Aard ofte VAA, is ook lager bij EV’s omdat die tijdens het rijden geen CO2 uitstoten.

Stijgende restwaardes

4. STIJGENDE RESTWAARDES

Elektrische wagens die vandaag geproduceerd worden, behouden over een periode van vijf jaar ongeveer 50% van hun waarde. Daarmee doen EV’s het nu al beter dan auto’s op benzine en diesel die een onzekere toekomst tegemoet gaan. Steeds meer steden en zelfs hele landen prikken momenteel deadlines om het gebruik van auto’s met verbrandingsmotoren aan banden te leggen, waardoor klassieke occasies minder in trek zijn en aan waarde inboeten. Bij elektrische auto’s is net het omgekeerde fenomeen aan de orde.

 

Laadpaal subsidies

5. INTERESSANTE LAADPAALSUBSIDIES

Een thuislaadpaal is in de eerste plaats handig. Je hoeft niet te zoeken naar een publieke paal en kan ’s nachts opladen aan het laagste tarief, desgewenst in combinatie met zonnepanelen. Daarnaast genieten zowel professionals als particulieren fiscale voordelen op de aankoop én de installatie ervan. Bij niet-professionele gebruikers is dat zelfs zo voor een thuisbatterij. Neem vrijblijvend contact op met een medewerker van Garage Felix om de voordelen van elektrisch rijden voor uw situatie op een rijtje te zetten.

 

Meer info? Maak een afspraak!

selecteer de datum waarop u een afspraak wil vastleggen